Резолуција
Со Резолуција
Број на дел Бренд Големина Апликација Резолуција Состав Осветленост Бои Барање за понуда
UC-2004ASYAG01 WiseChip 2.9" 20×4 OLED 100 Mono(Yellow)
UC-2004ASWAG01 WiseChip 2.9" 20×4 OLED Mono(White)
UC-2004ASGAG01 WiseChip 2.9" 20×4 OLED Mono(Green)
UC-2004ASRAG01 WiseChip 2.9" 20×4 OLED Mono(Red)
UC-2004ALBAG01 WiseChip 2.9" 20×4 OLED Mono(Blue)
SC2004C Other 2.9" 20×4 LCM Monochrome
AL2004A Other 3.0" 20×4 OLED Mono(White)
C-51847NFJ-SLW-ADN Kyocera 2.9" 20×4 LCM 40 Monochrome
C-51847NFJ-SLW-AEN Kyocera 2.9" 20×4 LCM 40 Monochrome
C-51847NFJ-SLW-AFN Kyocera 2.9" 20×4 LCM 40 Monochrome
C-51847NFQJ-LW-AAN Kyocera 2.9" 20×4 LCM 70 Monochrome
DMC-20481NY-LY-BJE-BMN Kyocera 2.9" 20×4 LCM 60 Monochrome
DMC-20481NY-LY-BKE-BNN Kyocera 2.9" 20×4 LCM 60 Monochrome
Top