Резолуција
Со Резолуција
Број на дел Бренд Големина Апликација Резолуција Состав Осветленост Бои Барање за понуда
EL640.400-CB1 FRA Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 50 Mono(Yellow)
EL640.400-C3 FRA Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 50 Mono(Yellow)
EL640.400-CB1 Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 50 Mono(Yellow)
EL640.400-C3 Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 50 Mono(Yellow)
EL640.400-CD4 FRA Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 20 Mono(Yellow)
EL640.400-C2 Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 50 Mono(Yellow)
EL640.400-C2 FRA Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 50 Mono(Yellow)
EL640.400-CD3 FRA Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 20 Mono(Yellow)
EL640.400-CB3 FRA Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 50 Mono(Yellow)
EL640.400-CD3 Lumineq 9.1" IA 640×400 EL 20 Mono(Yellow)
DMF-50262NB-FW Kyocera 8.9" IA 640×400 LCM 55 Monochrome
NL6440AC30-01 NLT 8.9" IA 640×400 LCM
NL6440AC30-04 NLT 8.9" IA 640×400 LCM
LJ640U31 SHARP 8.9" IA 640×400 EL Monochrome
LJ640U32 SHARP 8.9" IA 640×400 EL Monochrome
LJ64EU34 SHARP 8.9" IA 640×400 EL 115 Monochrome
LJ640U34 SHARP 8.9" IA 640×400 EL 115 Monochrome
LJ640U35 SHARP 8.9" IA 640×400 EL 115 Monochrome
LJ64H034 SHARP 8.9" IA 640×400 EL 200
MD640.400-52 FINLUX 9.1" IA 640×400 EL 110 Monochrome
Top