Големина
По големина
Број на дел Бренд Големина Апликација Резолуција Состав Осветленост Бои Барање за понуда
UG-7228TSEAG01 WiseChip 0.87" - 72×128 PM-OLED, OLED  65K  
UG-2832TSWUG01 WiseChip 0.87" Handheld & PDA Weara 128×32 OLED ,   PM-OLED Mono(White)  
Top