Големина
По големина
Број на дел Бренд Големина Апликација Резолуција Состав Осветленост Бои Барање за понуда
ELW0901AA Futaba 0.89" 128×36 OLED 500 Mono(White)
OEL2M1022-W-E TRULY 0.89" Industrial Wearable 72×128 PM-OLED , OLED  Mono(White)  
Top