Големина
По големина
Број на дел Бренд Големина Апликација Резолуција Состав Осветленост Бои Барање за понуда
LC370EUS-SDS1 LG Display 36.5" LCTV 1920×1080 LCM
LC370EUN-SEM2 LG Display 36.5" LCTV 1920×1080 LCM 330 16.7M
LC370EUE-SEM1 LG Display 36.5" LCTV 1920×1080 LCM 400 16.7M
LC370EUN-SEF3 LG Display 36.5" LCTV 1920×1080 LCM 360 16.7M
MT3651A01-1 CSOT 36.5" LCTV 1366×768 LCM 300 16.7M
HV365WX2-200 BOE 36.5" LCTV 1366×768 CELL 0 16.7M
LC370EUN-SEM1 LG Display 36.5" LCTV 1920×1080 LCM 360 16.7M
LC370EUN-SEF1 LG Display 36.5" LCTV 1920×1080 LCM 360 16.7M
LC370EUN-SEF2 LG Display 36.5" LCTV 1920×1080 LCM 16.7M
LC370EUD-SEM1 LG Display 36.5" LCTV 1920×1080 LCM 400 16.7M/1.06B
HV365WXC-200 BOE 36.5" LCTV 1366×768 LCM 300 16.7M
HV365WX2-202 BOE 36.5" LCTV 1366×768 LCM 300
LC370EUN-SEM3 LG Display 36.5" LCTV 1920×1080 LCM 360 16.7M
LC370EUA-AEM1 LG Display 36.5" LCTV 1920×1080 LCM 360 16.7M
HV365WX2-205 BOE 36.5" LCTV 1366×768 CELL 0 16.7M
ST3651A01-1 CSOT 36.5" LCTV 1366×768 CELL 0 16.2M
MT3651A01-2 CSOT 36.5" LCTV 1366×768 LCM 300 16.7M
MT3651A01-3 CSOT 36.5" LCTV 1366×768 LCM 300 16.7M
LC370EXJ-FEE1 LG Display 36.5" LCTV 1366×768 CELL 0 16.7M
Top