Големина
По големина
Број на дел Бренд Големина Апликација Резолуција Состав Осветленост Бои Барање за понуда
LTI550HN11 Samsung 55" DID 1920×1080 LCM 500 16.7M
LD550EUE-FHB1 LG Display 55" PID 1920×1080 LCM 450 16.7M
LTI550HN08 Samsung 55" DID 1920×1080 LCM 500 16.7M
LD550DUS-SEB1 LG Display 55" DID 1920×1080 LCM 500 1.06B
LD550DUS-SEA1 LG Display 55" DID 1920×1080 LCM 800 16.7M/1.06B
LD550DUN-TGB1 LG Display 55" DID 1920×1080 LCM 500 1.06B
LTI550HN12 Samsung 55" DID 1920×1080 LCM 700 16.7M
P550QVN01.0 AUO 55" PID 3840×2160 LCM 450 1.07B
P550HVN02.2 AUO 55" PID 1920×1080 LCM 500 16.7M/1.07B
LTI550HN01 Samsung 55" DID 1920×1080 LCM 700 16.7M
P550HVN02.0 AUO 55" PID 1920×1080 LCM 450 16.7M/1.07B
LD550DUN-THA3 LG Display 55" DID 1920×1080 LCM 700 1.06B
LD550DUN-TGA1 LG Display 55" DID 1920×1080 LCM 700 1.06B
P550HVN06.0 AUO 55" PID 1920×1080 LCM 2500 1.07B
P550HVN03.0 AUO 55" PID 1920×1080 LCM 700 16.7M/1.07B
LC550EUN-SFM2 LG Display 55" LCTV 1920×1080 LCM 350 16.7M
LTF550HJ03 Samsung 55" LCTV 1920×1080 LCM
P550HVN03.2 AUO 55" PID 1920×1080 LCM 700 16.7M/1.07B
LC550EGE-FHM1 LG Display 55" LCTV 3840×2160 LCM 390 16.7M/1.07B
ST5461B05-2 CSOT 55" LCTV 1920×1080 CELL 0 16.7M
Top