Големина
По големина
Број на дел Бренд Големина Апликација Резолуција Состав Осветленост Бои Барање за понуда
S63HW-XD04 Samsung 63" LCTV 1366×768 PDP 1000 68.72B
S63FH-XD01 Samsung 63" LCTV 1920×1080 PDP 1000 68.72B
S63FH-YD03 Samsung 63" LCTV 1920×1080 PDP 635 68.72B
Top