Големина
По големина
Број на дел Бренд Големина Апликација Резолуција Состав Осветленост Бои Барање за понуда
S63FH-YB06 Samsung 64" LCTV 1920×1080 PDP 610 68.72B
S64FH-YD01 Samsung 64" LCTV 1920×1080 PDP 120 68.72B
S63FH-YD04 Samsung 64" LCTV 1920×1080 PDP 610 68.72B
Top