Големина
По големина
Број на дел Бренд Големина Апликација Резолуција Состав Осветленост Бои Барање за понуда
P650HVN02.4 AUO 65" PID 1920×1080 LCM 360 16.7M/1.07B
P650HVN02.3 AUO 65" PID 1920×1080 LCM 450 16.7M/1.07B
P650HVF01.0 AUO 65" PID 1920×1080 LCM 0 16.7M
P650HVN02.5 AUO 65" PID 1920×1080 LCM 700 16.7M/1.07B
P650QVN01.0 AUO 65" PID 3840×2160 LCM 450 1.07B
LC650EQK-FGK5 LG Display 65" LCTV 3840×2160 CELL 0 16.7M/1.06B
LC650EUF-FGF1 LG Display 65" LCTV 1920×1080 LCM 350 1.06B
P650HVN03.0 AUO 65" PID 1920×1080 LCM 500 1.07B
T650QVN02.0 CELL AUO 65" LCTV 3840×2160 CELL 0 1.07B
T650HVN13.1 AUO 65" LCTV 1920×1080 LCM 350 1.07B
LC650DUF-FGF1 LG Display 65" LCTV 1920×1080 LCM 450 16.7M/1.06B
P650HVN05.0 AUO 65" PID 1920×1080 LCM 2500 16.7M/1.07B
P645HW04 V0 AUO 65" PID 1920×1080 LCM 500 1.07B
LD650EUF-FHB1 LG Display 65" PID 1920×1080 LCM 450 16.7M/1.06B
V650HP1-LS6 Innolux 65" LCTV 1920×1080 LCM 400 1.07B
V650DK1-LS1 Innolux 65" LCTV 3840×2160 LCM 400 1.07B
V650DJ4-QS5 Innolux 65" LCTV 3840×2160 CELL 0 1.07B
LC650EGE-FJM1 LG Display 65" LCTV 3840×2160 LCM 260 16.7M/1.07B
LD650EGE-FHM1 LG Display 65" PID 3840×2160 LCM 500 1.07B
LD650EQD-FGM1 LG Display 65" PID 3840×2160 LCM 450 16.7M/1.06B
Top