условите за користење

1. интелектуална сопственост.

услугата, страницата и сите информации и/или содржини што ги гледате, слушате или на друг начин ги искусувате на страницата („содржината“) се заштитени со Кина и меѓународните закони за авторски права, трговски марки и други закони и припаѓаат на панелот на САД. net или нејзиниот родител, партнери, филијали, соработници или трети лица. usa-panel.net ви дава лична, непренослива, неексклузивна лиценца за користење на страницата, услугата и содржината за печатење, преземање и складирање на делови од содржината што ќе ја изберете, под услов вие: (1) само користете ги овие копии од содржината за ваши внатрешни деловни цели или за ваша лична, некомерцијална употреба; (2) не ја копирајте или објавувајте содржината на кој било мрежен компјутер или пренесувајте, дистрибуирајте или емитувајте ја содржината во кој било медиум; (3) не ја менувајте или менувајте содржината на кој било начин, ниту бришете или менувајте известување за авторски права или заштитен знак. никакво право, наслов или интерес за која било преземена содржина или материјали не ви се пренесуваат како резултат на оваа лиценца. usa-panel.net го задржува целосниот наслов и целосните права на интелектуална сопственост за која било содржина што ја преземате од страницата, предмет на оваа ограничена лиценца за лична употреба на содржината како што е наведено овде. не смеете да користите ниту еден од ознаките или логоата што се појавуваат низ страницата без изречна писмена согласност од сопственикот на трговската марка, освен како што е дозволено со важечкиот закон. не смеете да ја пресликувате, гребете или обликувате почетната страница или која било друга страница на оваа страница на која било друга веб-страница или веб-страница. не смеете да поврзувате „длабоки врски“ со страницата, т.е., да креирате врски до оваа страница што ја заобиколуваат почетната страница или други делови од страницата без писмена дозвола.


2.одрекување од гаранции.

usa-panel.net не дава јасни, имплицитни гаранции или изјави во однос на кој било производ, или во однос на страницата, услугата или содржината. usa-panel.net експлицитно ги отфрла сите гаранции од секаков вид, експлицитни, имплицитни, законски или на друг начин, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, имплицирани гаранции за прометливост, соодветност за одредена цел, наслов и без прекршување во однос на производите, страницата, услугата и content.usa-panel.net не гарантира кои функции што ги извршува страницата или услугата ќе бидат непрекинати, навремени, безбедни или без грешки, или дека дефектите на страницата или услугата ќе бидат corrected.usa-panel.net не гарантира за точноста или комплетноста на содржината, ниту пак дека сите грешки во содржината ќе бидат поправени. страницата, услугата и содржината се обезбедуваат на основа „како што е“ и „како што е достапна“.

на usa-panel.net, IP-адресите на посетителите периодично се прегледуваат и анализираат со цел следење и ефективно подобрување само на нашата веб-страница и тие нема да се споделуваат надвор од usa-panel.net.

за време на посетата на веб-страницата, може да побараме од вас информации за контакт (адреса на е-пошта, телефонски број, број на факс и адреси за испорака/фактурирање). овие информации се собираат на доброволна основа - и само со ваше одобрение.

 

3. ограничување на одговорноста.

во никој случај usa-panel.net нема да биде одговорен пред купувачот или пред кое било трето лице за какви било индиректни, случајни, посебни, последователни, казнени или примерни штети (вклучувајќи без ограничување изгубена добивка, изгубени заштеди или губење на деловни можности) надвор од или поврзано со (i) кој било производ или услуга обезбедува или треба да се обезбеди од usa-panel.net, или употреба на неможност да се користи истото; (ii) користење или неможност да се користи страницата, услугата, или содржината, (iii) која било трансакција спроведена преку или олеснета од страна на страницата; (iv) секое тврдење кое се припишува на грешки, пропусти или други неточности на страницата, услугата и/или содржината; (v) неовластен пристап до или алитерација на вашите преноси или податоци, (vi) изјави или однесување на која било трета страна на страницата или услугата; (vii) која било друга работа што се однесува на производите, локацијата, услугата или содржината, дури и ако е таблата за САД. net е информирана за можноста од такви штети.

Единствената обврска и одговорност на usa-panel.net за дефекти на производот ќе биде, по избор на usa-panel.net, да го замени таквиот неисправен производ или да му го врати на клиентот износот што го платил клиентот затоа во никој случај одговорноста на usa-panel.net нема да ја надмине куповната цена на купувачот. горенаведеното средство ќе биде предмет на писмено известување на купувачот за дефект и враќање на неисправниот производ во рок од шеесет (60) дена од купувањето. горенаведениот лек не се однесува на производи кои биле подложени на злоупотреба (вклучувајќи без ограничување статичко празнење), занемарување, несреќа или модификација, или за производи кои биле залемени или изменети за време на склопувањето или на друг начин не се способни да се тестираат. ако не сте задоволни со страницата, услугата, содржината или со условите за користење, вашиот единствен и ексклузивен лек е да престанете да ја користите страницата. Вие признавате, со вашата употреба на страницата, дека вашата употреба на страницата е на ваш единствен ризик.

Top